Je potrebné, aby ste získali aspoň bakalársky titul v odbore finančnej disciplíny. Väčšina finančných poradcov má titul v odbore ako financie alebo účtovníctvo. Vyberte si oblasť, ktorá vás zaujíma a ktorú chcete vykonávať. Absolvujte kurzy v oblasti dôchodkového a majetkového plánovania, daní z príjmu, investičných stratégií a riadenia rizík. Potom absolvujte pokročilé kurzy v oblastiach, ktoré vás najviac zaujímajú. Získané tituly a certifikáty v oblastiach financovania, účtovníctva, ekonómie, matematike alebo informatike môžu vyzerať dobre na životopise finančného poradcu.

investice.jpg

Ak máte v pláne získať profesionálnu certifikáciu, napríklad ako certifikovaný finančný plánovač, tak existuje kurz, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby vás pripravil na proces prebiehajúcich skúšok.
Preskúmajte si možnosti zúčastnenia sa stáží v danom odbore. Mnohí finanční poradcovia začínajú svoju kariéru ako neplatení stážisti predtým, ako dokončia svoje štúdium. Ak máte na to prostriedky, stáž vám môže poskytnúť nové kontakty a skúsenosti v odvetví finančných služieb. Vaša škola bude mať určite k dispozícii nejaké informácie o dostupných stážach.

Určite sa prihláste na niekoľko kurzov psychológie alebo si v škole navoľte predmety týkajúce sa tejto témy. Ako finančný poradca strávite veľa času poradenstvom a hlavne komunikáciou s rôznymi typmi ľudí. Psychológia vám pomôže pochopiť niektoré  spôsoby, ktorými ľudia myslia a správajú a to vám môže pomôcť poradiť svojim klientom, ako aj predvídať potreby trhu. Kurzy psychológie prispejú k rozvoju vašich interpersonálnych a komunikačných zručnosti, ktoré budú pre vás neoceniteľné, keď začnete pracovať s reálnymi klientmi.

úspory.jpg

Po všetkých vzdelávacích procedúrach a kurzoch si skúste nájsť vám vyhovujúcu pozíciu v odvetví finančných služieb. Dokonca ešte predtým, ako dostanete študovaný titul, si môžete udržať pozíciu vo firme, v ktorej ste vykonávali stáž alebo prax. Ešte na záver treba podotknúť, že aj poisťovne vám tiež pomôžu pripraviť sa na kariéru finančného poradcu, najmä ak chcete pracovať v sektore dôchodkového plánovania.