V súčasnosti narastá počet spoločností, ktoré ihneď skákajú na príležitosť vyjadriť svoje sociálne a environmentálne povahy. A to z dobrého dôvodu – toto ľudia chcú. Spotrebitelia totiž určujú osud značiek svojimi nákupmi. Keď sú všetky veci rovnaké, rozhodnú sa kúpiť vec od značky, ktorá má pozitívny vplyv.

obhajoba


Myslite dlhodobo
Budovanie zmysluplnej značky je tvrdá práca. Vyžaduje to zmenu spôsobu, akým sa veci vždy robili. Potrebujete odvahu, presvedčenie a víziu na samom vrchole. Rozsah a hĺbka transformácie si vyžadujú dlhodobý prístup.

Objavte spoluvytváranie
Zložitosť globálnych problémov je príliš veľká na to, aby ich každý mohol riešiť sám. Takéto problémy si vyžadujú nové myslenie, inovatívne prístupy a bezprecedentnú úroveň spolupráce. Ako hovorí slávne príslovie, „Ak chcete ísť rýchlo, choďte sami. Ak chcete ísť ďaleko, choďte spolu!“
Ak chcete zmeniť veci k lepšiemu, značky sa musia pozerať za hranicami. To znamená spoluprácu so začínajúcimi podnikateľmi, jednotlivcami, občianskou spoločnosťou a konkurentmi, aby spoločne vytvorili spravodlivejšiu a trvalo udržateľnú budúcnosť pre všetkých.

Spoločná tvorba predstavuje významnú príležitosť pre rast značky. Je to šanca na začlenenie nových myšlienok, postupov a spravodlivosti do jadra podnikania. Jedným z najlepších príkladov spolužitia je Lego, ktorý sa spojil so Sesame, aby pomohol deťom s syrským utečencom, aby sa učili a liečili prostredníctvom hrania.

podnikatel

Šírenie dobrej osvety
Konanie dobra a samotná užitočnosť voči spoločnosti sa stalo hlavnou konkurenčnou výhodu pre značky v 21.storočia. V čoraz preplnenom trhu sa prínos vašej značky k spoločnosti stáva rozhodujúcim bodom rozdielov pre spotrebiteľov. Prvým krokom v tomto procese je zabezpečiť, aby ste neublížili. Akonáhle to zabezpečíte, značky potom môžu začať robiť dobré skutky tým, že prijmú spoluprácu a dlhodobý prístup k riešeniu problémov.