Služba, vo význame svojho slova znamená určitý nehmotný statok, môže byť aj ekonomický. Je spotrebovaná v tom momente, keď sa vyrába. Je to výsledok ľudskej činnosti, práce a jej cieľom je uspokojiť potreby jednotlivca, či skupiny. Môže sa jednať o služby materiálneho, ekonomického, či nemateriálneho typu. Jej vykonaním vyplníme záväzok voči druhému človeku, ktorý nás o ňu požiadal, či nám zaplatil, ak sa jedná o výkon v rámci našej pracovnej náplne.
Táto činnosť sa dá rozdeliť podľa jej smerovania záujmu voči druhým. Služba všeobecného záujmu je činnosť, ktorá je poskytovaná všeobecnému záujmu podľa organizácií členských krajín Európskej únie a vzťahujú sa k nej osobitné záväzky, ktoré sú poskytované buď štátom, alebo súkromnými sektormi.

server.jpg

Tieto činnosti majú svoje vlastnosti a tými sú napríklad : nehmotnosť, nedeliteľnosť, premenlivosť, neskladovateľnosť. 
Ak sa na službu pozrieme z hľadiska ekonomiky je to druh produktu, ktorá je výsledkom želanej zmeny, ako činnosť a výkon.
Nehospodárske služby, ktorými sú napríklad polícia, súdnictvo či sociálne zabezpečenie nepodliehajú európskym predpisom ani žiadnym súťažiam na trhu práce.

podnikatelský nápad.jpg

Dosť bolo odborného vysvetľovania. Služba je proste niečo v záujme druhej osoby, zo strany prvej, ktorá má za účelom svoj zisk a pri tom spôsobí zisk aj druhej osobe. Poznáme rôzne služby. Patria k ním napríklad: Archeologický výskum, 3D tlač, bazáre, brúsenie nožov, čalúnenie, chránené dielne, práčovne a čistiarne, colné služby, deratizácia, detektívi, erotické služby, donáškové, fotografické a video záznamové,  genealogické, havarijné, hodinárske, jasle, montáž, zber odpadov, maľovanie, tapetovanie, sklenárstvo, rámovanie, reklama a marketing, požiarna ochrana, sklenárstvo, chovateľské, tlačiarenské, upratovacie, zdravotnícke, remeslá atď. Je ich ešte nespočet ďalších a všetky sa riadia hlavným princípom, ktorý je výmena ich služby za odmenu, ktorá ako sme si už spomínali môže byť rôzna.
Ak vás zaujíma toho o službách viac, na internete nájdete mnoho informácií, overených aj neoverených. A ak ste sám vykonávateľ služieb určite oceníte malý náhľad do teórie definícií spájaných s touto činnosťou.