Dňa 30. apríla vydala skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie vedecké stanovisko, v ktorom vyzvala na širšiu politickú reakciu založenú na dôkazoch, aby sa predišlo rastúcemu riziku znečistenia mikroplastmi.
Stanovisko upozornilo Európsku komisiu, aby rozšírila existujúcu politiku zameranú na prevenciu a zníženie znečistenia a zároveň zvýšila medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, monitorovania a hodnotenia rizík.
S rastom mikroplastového znečistenia musíme pochopiť, ako tieto malé plastové čiastočky komunikujú s ľuďmi, aby sme mohli konať.

odpadky.jpg

Potenciálna hrozba pre ľudí
Podľa štúdie v časopise Science, päť až 14 miliónov ton plastov prúdia do našich oceánov každý rok. Vedci identifikovali 144 vodných druhov, ktoré požili mikroplasty a viac ako polovica z nich skončí na tanieroch.
Okrem negatívnych účinkov, ktoré majú mikroplasty na iné druhy a naše životné prostredie, ich vedci čoraz viac začínajú skúmať ako zdroj znepokojenia aj pre ľudí – potenciálne nepriaznivo ovplyvňujú zásobovanie potravinami alebo prostredníctvom nepriaznivých mechanických alebo chemických účinkov na organizmus.

plasty.jpg

Európske startupy riešia problém mikroplastov
S množstvom plastov vstupujúcich do našich oceánov každý rok je recyklácia a opätovné použitie plastov jedným zo spôsobov, ako bojovať s týmto problémom. Niektoré z najinovatívnejších technológií pochádzajú od začínajúcich výrobcov, ktorí pracujú na recyklácii alebo jednoducho recyklujú plastový odpad.
Teplo a tlak, ktoré sa používajú na formovanie plastov počas procesu recyklácie, deformujú ich molekulárnu štruktúru, čím sa obmedzuje schopnosť vytvárať recyklovaný produkt rovnakej kvality ako originál, ktorý bol vyrobený s panenskou živicou. APK, spoločnosť z nemeckého Merseburgu, vybudovala recyklačné zariadenie, ktoré využíva technológiu na recykláciu plastového odpadu, ktorá prináša kvalitné plasty a účinne predlžuje životnosť recyklovaných plastov.
Aj holandský startup Ioniqa, ktorý bol súčasťou programu Impact Hub s názvom Plastic Free Ocean Accelerator v roku 2018, chce urobiť to isté. Jeho depolymerizačná technológia odstraňuje nečistoty, odoberá farbivá a recykluje PET plast (bežnú termoplastickú polymérnu živicu) do svojich pôvodných surovín, čím sa stáva atraktívnejším na opätovné použitie.