Na školách sa vyučujú rôzne vybrané programy. Najčastejšie sú to tie, ktoré sú najlacnejšie, prípadne zadarmo, alebo také, ktoré vedia používať daní učitelia. V dnešnej dobe sa už nedá využívať a vedieť všetky programy, ktoré sa týkajú daného odboru, pretože ich je veľké množstvo. Namiesto úpravy a zlepšovania už existujúcich programov vznikajú stále nové a nové, ktoré si nájdu svojich používateľov. Práve preto sú potom nádejní uchádzači o rôzne pozície v pomykove, keď neovládajú daný program, v ktorom sa má pracovať.

piktogram.jpg

Ilustrujem vám to na mojej situácii.

Moja situácia:

Študovala som na obchodnej akadémii, kde sme preberali účtovný softvér Alfa a Omega. Na iných obchodných akadémiách sa väčšinou preberali tiež tieto dva účtovné softvéry, ale našli sa aj výnimky a niekde sa preberal aj účtovný softvér Pohoda, ktorý je tiež dosť známy. Keď si dáte vyhľadať pracovné pozícii účtovníčka, účtovník, tak skoro v každej sa nachádza iný softvér, s ktorým by ste mali pracovať. Ich znalosť je výhodou, ale nie podmienkou, pretože to chápu aj samotní zamestnávatelia, že ovládať všetky účtovné softvéry a programy je dnes náročné a priam nemožné, pretože skoro všade vyžadujú iný softvér, či program.

nejistota.jpg

Školenia programov:

Myslím si, že platiť si školenia týkajúce sa určitého programu alebo si nechať preplatiť školenia cez úrady práce je prakticky asi zbytočné bez prisľúbeného pracovného miesta, pretože sa môžete naučiť nejaký softvér a na danej pracovnej pozícii môžu využívať úplne iný. Všetko záleží od konkrétnej firmy, ktorý softvér, či program si zvolí a ktorý je pre jej potreby najvhodnejší. Firmy sú rôzne, preto aj ich potreby sa rôznia.
No nehovorím, že školenie týkajúce sa nejakého programu je úplne bezpredmetné a nikdy v živote by ste naň nemali chodiť. Môže vám pomôcť pochopiť aj iné programy, ktoré vám dajú používať v danej firme, pretože účtovníctvo a dané účtovné programy sú väčšinou podobné a keď ovládate jeden z nich, tak ľahšie prídete na funkcie aj tých ostatných. Všetko záleží len od vás. No, keď už jeden ovládate, tak sa nemusíte silou mocou vzdelávať aj v ostatných. Ale prehnanej iniciatíve sa medze nekladú.