Prečo ľudia zdieľajú informácie
Štúdie New York Times odhalili motivácie, pre ktoré ľudia obľubujú zdieľanie informácií na sociálnych médiách. Patria medzi ne želania odhaliť cenný a zábavný obsah ostatným, definovať seba, pestovať a budovať vzťahy a získať slovo pri značkách, ktoré sa im páčia alebo ich podporujú.
Tieto faktory spôsobili, že sa sociálne siete vyvíjali z toho, že sú praktickým prostriedkom na udržiavanie kontaktu s priateľmi a rodinou, aby sa používali spôsobom, ktorý má skutočný vplyv na spoločnosť.
Sociálne médiá sa používajú spôsobom, ktorý formuje politiku, obchod, svetovú kultúru, vzdelávanie, inovácie a ďalšie.

technologie

1. Vplyv sociálnych médií na politiku
Nová  štúdia z Pew Research  uvádza, že 62 percent ľudí získavajú správy od sociálnych médií. V porovnaní s inými médiami výrazne vzrástol vplyv sociálnych médií v politických kampaniach. Sociálne siete zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu vo volebnej politike.

2. Vplyv sociálnych médií na spoločnosť
Takmer štvrtina svetovej populácie je v súčasnosti na Facebooku. V USA sa na tejto platforme nachádza takmer 80% všetkých používateľov internetu.
Vďaka internetu môže každá osoba s marginálnymi názormi vidieť, že nie je sama. A keď sa títo ľudia navzájom nájdu prostredníctvom sociálnych médií, môžu robiť veci – vytvárať publikácie a celé online svety, ktoré posilňujú ich svetonázor a potom preniknú do hlavného prúdu. Bez sociálnych médií by sociálne, etické, environmentálne a politické nevýhody mali minimálnu viditeľnosť. Zvýšená viditeľnosť problémov posunula rovnováhu moci z rúk niekoľkých ľudí na masy.
Niektorí tvrdia, že spoločenské zdieľanie povzbudilo ľudí, aby používali počítače a mobilné telefóny, aby vyjadrili svoje obavy v sociálnych otázkach bez toho, aby sa museli aktívne zapájať do kampaní v reálnom živote. Ich podpora je obmedzená na stlačenie tlačidla 'Like' alebo zdieľanie obsahu.

web

3. Vplyv sociálnych médií na obchod
Vzostup sociálnych médií znamená, že je nezvyčajné nájsť organizáciu, ktorá nedosahuje svojich zákazníkov a vyhliadky minimálne cez jednu sociálnu platformu. Spoločnosti vidia dôležitosť používania sociálnych médií na spojenie so zákazníkmi a vytváranie príjmov.
4. Vplyv sociálnych médií na vzdelávanie a rozvoj
Kandidáti na prácu, ktorí  rozvíjajú zručnosti v najnovších a najpokročilejších technikách sociálnych médií, sú oveľa viac zamestnateľní.
V  prieskume Pearson Learning Solutions sa zaznamenalo výrazné zvýšenie využívania sociálnych médií vo vzdelávaní. Viac ako polovica pedagógov súhlasí s tým, že spoločenské zdieľanie podporuje interakciu a poskytuje prostredie, ktoré podporuje vzdelávanie.