.

Prečo ľudia zdieľajú informácie
Štúdie New York Times odhalili motivácie, pre ktoré ľudia obľubujú zdieľanie informácií na sociálnych médiách. Patria medzi ne želania odhaliť cenný a zábavný obsah ostatným, definovať seba, pestovať a budovať vzťahy a získať slovo pri značkách, ktoré sa im páčia alebo ich podporujú.
Tieto faktory spôsobili, že sa sociálne siete vyvíjali z toho, že sú praktickým prostriedkom na udržiavanie kontaktu s priateľmi a rodinou, aby sa používali spôsobom, ktorý má skutočný vplyv na spoločnosť.
Sociálne médiá sa používajú spôsobom, ktorý formuje politiku, obchod, svetovú kultúru, vzdelávanie, inovácie a ďalšie.

technologie

1. Vplyv sociálnych médií na politiku
Nová  štúdia z Pew Research  uvádza, že 62 percent ľudí získavajú správy od sociálnych médií. V porovnaní s inými médiami výrazne vzrástol vplyv sociálnych médií v politických kampaniach. Sociálne siete zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu vo volebnej politike.

2. Vplyv sociálnych médií na spoločnosť
Takmer štvrtina svetovej populácie je v súčasnosti na Facebooku. V USA sa na tejto platforme nachádza takmer 80% všetkých používateľov internetu.
Vďaka internetu môže každá osoba s marginálnymi názormi vidieť, že nie je sama. A keď sa títo ľudia navzájom nájdu prostredníctvom sociálnych médií, môžu robiť veci – vytvárať publikácie a celé online svety, ktoré posilňujú ich svetonázor a potom preniknú do hlavného prúdu. Bez sociálnych médií by sociálne, etické, environmentálne a politické nevýhody mali minimálnu viditeľnosť. Zvýšená viditeľnosť problémov posunula rovnováhu moci z rúk niekoľkých ľudí na masy.
Niektorí tvrdia, že spoločenské zdieľanie povzbudilo ľudí, aby používali počítače a mobilné telefóny, aby vyjadrili svoje obavy v sociálnych otázkach bez toho, aby sa museli aktívne zapájať do kampaní v reálnom živote. Ich podpora je obmedzená na stlačenie tlačidla 'Like' alebo zdieľanie obsahu.

.

web

3. Vplyv sociálnych médií na obchod
Vzostup sociálnych médií znamená, že je nezvyčajné nájsť organizáciu, ktorá nedosahuje svojich zákazníkov a vyhliadky minimálne cez jednu sociálnu platformu. Spoločnosti vidia dôležitosť používania sociálnych médií na spojenie so zákazníkmi a vytváranie príjmov.
4. Vplyv sociálnych médií na vzdelávanie a rozvoj
Kandidáti na prácu, ktorí  rozvíjajú zručnosti v najnovších a najpokročilejších technikách sociálnych médií, sú oveľa viac zamestnateľní.
V  prieskume Pearson Learning Solutions sa zaznamenalo výrazné zvýšenie využívania sociálnych médií vo vzdelávaní. Viac ako polovica pedagógov súhlasí s tým, že spoločenské zdieľanie podporuje interakciu a poskytuje prostredie, ktoré podporuje vzdelávanie.

Ohodnoťte příspěvek
.