Spomedzi množstva výrobkov, ktoré dnes trh ponúka, sa vyberá veľmi ťažko, pokiaľ presne neviete, čo hľadáte alebo potrebujete. To sa týka aj zatepľovacích materiálov, pretože aj tento sortiment je široký, a tak treba medzi nimi vedieť rozoznať, ktorý je kam vhodný. Výbornou alternatívou je sklenená vata.

Proces zatepľovania si vyžaduje čas

Sklenená vata je výrobok, ktorý sa perfektne hodí ako tepelná, protipožiarna a akustická izolácia, okrem toho je aj nehorľavá, sterilná, odolná vode, chemickým látkam a podobne. V podstate je sklenená vata cena to minerálna izolácia, ktorá sa vyrába zmiešaním recyklovaných sklenených črepov a piesku, vznikne zmes, ktorá sa pri vysokých teplotách taví a pritom vznikajú vlákna. Tie sa ukladajú tesne vedľa seba, a tak vlastne vzniká pás bielej sklenenej vaty. Posledná fáza výroby je jej vytvrdzovanie. Vzhľad tejto minerálnej vlny sa dovíja od spôsobu výroby, teda technológie, pri ktorej sa nepoužívajú umelé bielidlá ani farbivá, takže výsledná farba vlny je žltohnedá.

Konštrukcie, ktoré nie je žiaduce mechanicky zaťažiť, zatepľujeme práve touto sklenenou vatou, šikmé krovy striech, stropy a podlahy, podkrovie, priečky či prevetrávané fasády, a tiež ako výplň pri požiadavke na zvýšenú nepriezvučnosť. Montáž a manipulácia s touto minerálnou vlnou je však dosť nepríjemná, pretože vata obsahuje drobné sklenené čiastočky, ktoré z nej vypadávajú a zapichujú sa do kože, čo sa potom dá iba s ťažkosťami odstrániť. Ohrozené sú aj oči, dýchacie cesty, takže sa odporúča obliecť si ochranný odev, rukavice, okuliare a tiež respirátor.

Moderný dom postavený z kvalitných materiálov

Veľkým bonusom minerálnej vlny je jej cena, ktorá je naozaj primeraná. Trocha viac zaplatíte za vlnu s vyšším tepelným odporom a nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti. Rekonštrukčné práce si však vyžadujú komplexnú kalkuláciu prác, takže aj na to treba prihliadať. Cena vaty sa vypočítava podľa rozmerov a všetkých ostatných parametrov. So všetkými otázkami a problémami pri výbere materiálov na zateplenie sa obráťte na odborníkov, od nich sa dozviete oveľa viac.