Výhody akciovej spoločnosti
Je to tip podnikania, ktorý obľubujú hlavne, ľudia ktorý podnikajú v oblastiach náročných na kapitál. Ide najmä o výrobné odvetvia kde je nevýhnutná technológia, výrobné zariadenie, stroje atď. Už pri založení akciovej spoločnosti môžu zakladatelia získať finančné prostriedky emisiou akcií. Jedná sa o verejné upísanie akcií, ktoré si možno voľne kúpiť. Neskôr tieto peniaze môžu použiť do spomínaných výrobných zariadení a toto patrí medzi najväčšiu výhodu, možnosť sa ľahko dostať k finančným prostriedkom.

účetnictví

Druhou výhodou a.s. je tzv. Image, spoľahlivosť pri obchodovaní, keďže ide o najsilnejšiu právnu formu. Pri založení je potrebné disponovať minimálne 25 000 eurami ako vklad do základného imania. Tento fakt utvára dojem, že spoločnosť je stabilnejšia, silnejšia a dokáže preklenúť aj zložitejšie ekonomické obdobia.
V porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným pôsobia aj v očiach banky stabilnejšie, a preto je pre nich jednoduchšie získať úver.

Mnoho ľudí, ktorý investujú svoje zdroje nechcú čeliť prílišnej publicite a to je tiež výhodou, že v akciovej spoločnosti sa nezapisujú mená akcionárov. Jedine ak by išlo o a.s. ktorá bolo založené len jedným akcionárom v tom prípade táto výhoda sa neuplatňuje.

byznys

Na základe ustanovení Obchodného zákonníka je akciová spoločnosť povinná odovzdať centrálnemu depozitáru cenných papierov zoznam akcionárov. Avšak zoznam týchto akcionárov v centrálnom depozitári nie je prístupný verejnosti.
Ďalšou neodňateľnou výhodou akciovej spoločnosti je, že nemá obmedzený počet akcionárov, ktorí sa môžu spolu podielať na tvorbe základného imania.
Azda najväčšou výhodou akcionára je, že neručí za záväzky spoločnosti, ako napríklad pri podnikaní cez živnosť kde osoba ručí celým svojim majetkom.
Najmenšia hodnota, ktorou sa môžu akcionári podielať na tvorbe základného imania je 250 eur čo tiež mnohí pokladajú za výhodu.