Tak ako som už v úvode spomínala nezávislosť môže byť všelijakého druhu. Nezávislosť od rodičov, nezávislosť od vecí alebo od určitej osoby, či osôb. Medzi nezávislosťou a závislosťou je totiž veľmi tenká hranica, ktorej prekročenie môže na vás zanechať dosť veľké následky. Financie sú súčasťou nášho každodenného života a sčasti budeme od nich závislý celý svoj budúci život. Ak to, samozrejme, niekto nepreonačí, čo je skôr nepravdepodobné ako pravdepodobné.

dům

Tým pádom je pojem finančná nezávislosť do istej miery, tak povediac blbosť. Somarina. Chobotina. Pretože úplnú nezávislosť od nich dosiahne len ten človek, ktorý si všetko potrebné na život zaobstará bez nich. Výmenou, vlastným dopestovaním alebo výrobou. Spoznať takéhoto človeka by bolo pre mňa obrovským zážitkom. Určite aj pre vás. No, žiaľ, nikoho takého nepoznám a na Slovensku som o nikom takom ani nepočula.

Tak si poďme teda rozobrať pojem FINANČNÁ NEZÁVISLOSŤ. Je to dosť nesprávne zložené slovné spojenie, pretože predstavuje skôr nezávislosť od práce. Pretože je to tom, že sa stanete nedbalý k tomu, koľko máte aktuálne peňazí, pretože ste ich mali minule toľko veľa, že vám vystačia na dosť veľké časové obdobie.

peníze

Toto slovné spojenie sa zvykne skloňovať aj vtedy, keď sa niekto odsťahuje od rodičov. Že sa stane finančne nezávislým. Že sa nemusí spoliehať na svojich rodičov a vie si svoje základné potreby zaplatiť sám. Býva sám a živí sa samostatne, prípadne ešte aj pomáha rodičom s bežnými alebo mimoriadnymi výdavkami.

mince

Ak už je to akokoľvek, povedať si, že: „Som finančne nezávislý,“ je v tejto dobe veľká výhra.
A nedosiahnete to len tak ľahko. Je za tým kopu času a vašej námahy, sústredenosti, ale aj kúsok šťastia, pretože to je potrebné v celom vašom živote. Bez šťastia sa nebudete mať dobre hocijako sa budete snažiť to zmeniť.