Koncom decembra minulého roka dosiahol takzvaný schodok ( negatívny rozdiel medzi reálne dodaným a požadovaným množstvom) úroveň 1, 182 miliardy eur. čo to znamená v praxi? Že schválený rozpočet na predošlý rok, si v skutočnosti polepšil o takmer osemsto miliónov eur. v percentách toto číslo predstavuje až 40,1 %.
Príjmy, ktoré putovali do štátneho rozpočtu, boli oproti roku 2017 vyššie o takmer jedna celá štyri miliardy eur, teda o 9,8 percenta. Výdavky predstavovali 8,7 percenta, čo bola približne rovnaká suma. Medziročné zníženie spomínaného schodku štátneho rozpočtu predstavovalo mínus 3,1 percenta, teda vyše tridsaťosem miliónov eur.

peníze

Čo to znamená pre nás obyčajných ľudí? V prvom rade sa môžeme tešiť z toho, že po ekonomickej stránke sa našej krajine zjavne darí. Na druhej strane sme však na daniach zaplatili omnoho viac. Medziročný nárast predstavoval viac ako osemsto miliónov eur. Najviac financií do štátneho rozpočtu priniesla daň z pridanej hodnoty. Bolo to až 497 miliónov eur, čo je viac ako polovica celkovej sumy. Na druhom mieste sa umiestnila daň z príjmov právnických osôb- 197,5 miliónov eur. Spotrebné dane predstavovali sedemdesiat jeden miliónov a dane vyberané zrážkou viac ako tridsať miliónov eur.

Ostatné príjmy z daní za rok 2018:

  • dane na tovary a služby 17,6 miliónov eur
  • dane z používania tovarov a povolenia na výkon činnosti a dane z príjmov fyzických osôb- obe tieto dane- 3,7 milióna eur
  • dane z medzinárodného obchodu a transakcií, iné dane a sankcie- v tomto prípade bol zaznamenaný negatívny vývoj vo výške 8,2 miliónov eur


vljaka

Ďalšie financie do štátneho rozpočtu putovali napríklad z Európskej únie. Bolo to takmer 750 miliónov eur. ostatné nedaňové príjmy predstavovali sumu šesť, celých tri milióna eur.
V mínuse sa ocitli kapitálové príjmy – 0,5 mil. eur, či administratívne poplatky- 12.5 mil. eur, úrokové príjmy- 20,6 mil. eur.