Predstavte si situáciu : vaše dieťa v škole rozbije spolužiakovi pekne drahé okuliare. Kto má zaplatiť škodu? Vy. Ste zákonní zástupci. Alebo váš pes pohryzie poštára. Vy, ako jeho majiteľ budete musieť nahradiť nielen deravé nohavice, ale aj poštárove liečenie a náhradu mzdy. Alebo napríklad, keď si nevšimnete pri prechádzaní cez cestu, že ide auto. Šofér auta vytočí volant, aby vás nezrazil. Narazí do zaparkovaného auta vedľa a ešte aj rozbije plot. On síce môže mať poistenie vozidla, aj sused poistenie plota. Ale poisťovne budú žiadať náhradu škody od vás. Lebo vy ste ju spôsobili. V obchode sa zamyslíte, narazíte vozíkom do regála s drahým alkoholom. Ten sa zrúti a všetko sa rozbije. Musíte škodu nahradiť.brýle.jpg
Na takéto situácie je presne určené poistenie zodpovednosti za škodu. Ponúka sa väčšinou spolu s poistením domácnosti. Treba myslieť na to, že sa môže hocičo stať. Poistenie kryje škody, ktoré spôsobia členovia vašej domácnosti . Chráni vás pred následkami, ak spôsobíte škodu  inému v súvislosti s vedením domácnosti, alebo inoou bežnou činnosťou.
Zároveň sa poisťuje zodpovednosť za škodu v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti.  Napríklad: víchrica vám strhne strechu. Vaša škoda bude hradená z poistenia nehnuteľnosti. Ale škoda, ktorá bude spôsobená materiálom zo strechy – napríklad poškodenie blízko stojaceho auta, alebo susednej nehnuteľnosti, alebo škoda na zdraví a živote osôb, ktoré by boli strechou zasiahnuté, je na vás. Ak si nedáte poistiť túto zodpovednosť, všetko budete musieť nahradiť. Alebo  vám praskne radiátor a vytopíte susedov pod vami. Taktiež ak zo strechy spadne sneh, alebo ľad a spôsobí škodu na zdraví, alebo majetku. Toto všetko vám kryje toto poistenie.rozbité sklo.jpg
Zároveň si môžete poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania.  Keď napríklad neúmyselne zničíte nejaký prístroj, počítač, alebo zariadenie, túto škodu vám nahradí poisťovňa.
Je treba počítať s určitou spoluúčasťou, avšak vždy je menej bolestné zaplatiť menšiu sumu, ako celú škodu.
Preto je dôležité pri poisťovaní vášho bývania myslieť aj na zodpovednosť za škodu.