V prvom rade, semester a obdobie skúšok je posunuté o mesiac. Univerzity neponúkajú ani možnosť pred-skúškového obdobia. Zimný semester trvá od októbra do polovice januára a február je vyhradený pre skúšky. Stáva sa, že nemáte ani akademický týždeň na štúdium. V piatok skončíte poslednú prednášku a v Pondelok, šup, na skúšku. Letný semester: Marec až Jún. Skúškové obdobie začína koncom Júna a celý Júl.
účestníci konference
Talianske univerzity ponúkajú štyri skúškové obdobia. Okrem spomínaného Februára a Júla, máte možnosť aj v Septembri a skrátené skúškové obdobie je aj v Decembri. V prípade, že ste skúšku nespravili môžete ju prenášať počas celých troch rokov štúdia. Môžete to skúšať v každom skúšobnom období, samozrejme, bez toho aby ste znova znova opakovali prednášky. Po ukončení tretieho ročníka, môžete požiadať o tzv. Akademický polrok, počas ktorého dorobíte zostávajúce skúšky a napíšete záverečnú prácu. Čiže ak Vám v júni skončil posledný semester, máte čas až do Marca, aby ste všetko s kľudom stihli.

Čo sa týka hodnotiaceho systému 30 bodov je maximum a 18 bodov je minimum na to, aby ste skúšku spravili. V Taliansku je pripisovaný veľký význam celkovému priemeru vášho hodnotenia, preto veľa študentov jednoducho odmieta ich prvotné hodnotenie a opakuje skúšky, aby dosiahli vyššie bodové hodnotenie a následne lepší priemer. Samozrejme, za každú skúšku dostanete kredity, ktoré vám okrem iného slúžia na udržanie štipendia.

Prístup profesorov je úplne iný ako na Slovensku. Drvivá väčšina je veľmi prívetivá, nápomocná a má záujem vysvetliť. Prednášky sú dobrovoľné a nikto nepodpisuje prezenčný papier. Sú založené na diskusii a sami profesori vyzývajú študentov, aby dvihli ruku ak vyžadujú nejaké vysvetlenie či dodatočné informácie. Nový uhol pohľadu je vždy vítaný. V prípade nejasností, môžete využiť aj „úradných hodín“ a navštíviť profesora osobne.
výuka v přírodě
Ako univerzitný študent ste automaticky zapísaný vo všetkých knižniciach, ktoré sa nachádzajú v meste. No na druhej strane Taliansko minimálne zľavy na cestovné.